Copying the “Lipinski” Stradivarius into baroque

These pictures were taken by violin maker Jacob von der Lippe while he was building my baroque violin last winter. The idea was to copy Tartini’s  violin, the so-called “Lipinski” Stradivarius from1715. The original is being played by Frank Almond, who graciously submitted detailed photos and measurements. The challenge then was to figure out how the instrument was set up when it was new. We knew how the neck most likely was built, and that it would have been nailed to the body of the instrument rather than glued on. We also had some crucial historical information about the string tension: A source from 1734 claiming Tartini’s string setup to equal 30 kg, quite a bit heavier than a set of Dominant strings vith a tension less than 22 kg. Continue reading “Copying the “Lipinski” Stradivarius into baroque”

Ny barokkfiolin: en kopi av Tartinis instrument

Etter halvannet års utålmodig venting er min nye barokkfiolin endelig ferdig. Den sto ferdig bare en drøy uke før premieren på Latinskolen i Bergen sist søndag, og fikk i denne ærverdige bygningen fra 1705 en passende ilddåp i nærvær av et lydhørt og entusiastisk publikum.

Instrumentet er en kopi av den såkalte “Lipinski” Stradivarius fra 1715, som Tartini eide og brukte gjennom det meste av sitt lange liv som fiolinist. Fiolinmaker Jacob von der Lippe har kopiert denne fiolinen og rekonstruert den slik den opprinnelig var da Stradivarius bygde den, så langt det lar seg gjøre ut ifra de historiske kildene og det vi vet om Stradivarius’ byggeteknikker på den tiden.

Originalen brukes dag av Frank Almond, konsertmester i Milwaukee Symphony Orchestra, som har bidratt med høyoppløselige fotografier og detaljerte mål og informasjon om instrumentet.

Ny barokkfiolin og bue under bygging

Jeg har nylig bestilt en ny barokkfiolin fra fiolinmaker Jacob von der Lippe. Han vil bygge en kopi av “Lipinski” Stradivarius fra 1715, et instrument som opp igjennom historien har tilhørt kjente fiolinister som Giuseppe Tartini, Karol Lipinski, Engelbert Röntgen og Joseph Joachim. Dette er von der Lippes første barokkfiolin, og jeg ser frem til et tett samarbeid om utformingen av detaljene. Instrumentet vil være ferdig i løpet at høsten 2010. Bilder av originalen

I april 2010 venter jeg dessuten en ny bue fra Fausto Cangelosi i Firenze. Blant de mange modellene han bygger finner vi også en av Tartinis tidlige buer. Jeg har derimot valgt en noe tidligere (og noe mer anvendelig) italiensk modell fra tidlig 1700-tall.